Tabellbilaga 3. Bostadsaktiebolagens reparationskostnader efter byggnadens färdigställandeår 2008–2009

Bostadsaktiebolagens reparationskostnader efter byggnadens färdigställandeår (mn euro) 2008 2009 Årsförändring 2008-2009 (%)
Radhus Höghus Totalt Radhus Höghus Totalt Totalt
före 1960 4,2 192,0 196,2 5,7 230,8 236,5 20,5
1960-talet 10,9 267,0 277,9 14,2 243,8 258,0 -7,2
1970-talet 64,3 226,8 291,1 53,5 318,1 371,6 27,7
1980-talet 75,6 84,6 160,2 78,5 46,8 125,3 -21,8
1990-talet 17,7 14,6 32,3 21,1 19,2 40,3 24,8
2000-talet 5,7 8,7 14,4 6,9 10,1 17,0 18,1

Källa: Bostadssamfundens renoveringsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sirviö (09) 1734 2723, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Bostadssamfundens renoveringsbyggande 2009, Tabellbilaga 3. Bostadsaktiebolagens reparationskostnader efter byggnadens färdigställandeår 2008–2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2009/01/kora_2009_01_2010-09-24_tau_003_sv.html