Tabellbilaga 2. Bostadsaktiebolagens reparationer efter reparationsobjekt 2009–2010

Reparationskostnader efter reparationsobjekt (mn euro) Vuosi 2009 2010 Årsförändring 2009-2010 (%)
Års- reparationer Års- reparationer Ombyggnader Totalt Års- reparationer Ombyggnader Totalt Års- reparationer Ombyggnader Totalt
Gårdsområden 51,4 49,0 18,6 70,0 . 15,5 64,5 -4,7 -16,7 -7,9
Grundkonstruktioner . 12,7 8,4 21,1 10,8 35,6 46,4 -15,0 323,8 119,9
Yttre konstruktioner . 281,8 117,0 398,8 227,4 86,7 314,1 -19,3 -25,9 -21,2
Inomhuskonstruktioner . 70,9 24,8 95,7 70,0 23,0 93,0 -1,3 -7,3 -2,8
Lägenheter . 70,2 11,5 81,7 77,0 8,7 85,7 9,7 -24,3 4,9
VVS-system . 196,0 110,0 306,0 252,6 259,9 512,5 28,9 136,3 67,5
Elsystem . 28,9 2,1 31,0 23,3 0,6 23,9 -19,4 -71,4 -22,9
Övriga . 43,8 1,1 44,9 87,2 3,3 90,5 99,1 200,0 101,6

Källa: Bostadssamfundens renoveringsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2010, Tabellbilaga 2. Bostadsaktiebolagens reparationer efter reparationsobjekt 2009–2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2010/01/kora_2010_01_2011-09-16_tau_002_sv.html