Tabellbilaga 3. Bostadsaktiebolagens reparationskostnader efter byggnadens färdigställandeår 2009–2010

Bostadsaktiebolagens reparationskostnader efter byggnadens färdigställandeår (mn euro) 2009 2010 Årsförändring 2009-2010 (%)
Radhus Höghus Totalt Radhus Höghus Totalt Totalt
före 1960 5,7 230,8 236,5 11,1 333,2 344,3 45,6
1960-talet 14,2 243,8 258,0 12,5 351,2 364,4 41,2
1970-talet 53,5 318,1 371,6 78,5 246,8 325,2 -12,5
1980-talet 78,5 46,8 125,3 73,7 60,1 133,9 6,9
1990-talet 21,1 19,2 40,3 15,6 22,9 38,5 -4,5
2000-talet 6,9 10,1 17,0 8,3 16,3 24,6 44,7

Källa: Bostadssamfundens renoveringsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2010, Tabellbilaga 3. Bostadsaktiebolagens reparationskostnader efter byggnadens färdigställandeår 2009–2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2010/01/kora_2010_01_2011-09-16_tau_003_sv.html