Tabellbilaga 2. Bostadsaktiebolagens reparationer efter byggnadens färdigställandeår 2010–2011

Reparationskostnader efter reparationsobjekt (mn euro) 2010 2011 Årsförändring 2010-2011 (%)
Års- reparationer Ombyggnader Totalt Års- reparationer Ombyggnader Totalt Års- reparationer Ombyggnader Totalt
Gårdsområden 49,0 15,5 64,5 45,5 12,9 58,4 -7,1 -16,7 -9,4
Grundkonstruktioner 10,8 35,6 46,4 13,6 38,8 52,5 26,2 9,1 13,0
Yttre konstruktioner 227,4 86,7 314,1 170,5 167,1 337,5 -25,0 92,7 7,5
Inomhuskonstruktioner 70,0 23,0 93,0 76,3 19,4 95,7 9,0 -15,7 2,9
Lägenheter 77,0 8,7 85,7 83,8 22,7 106,5 8,8 161,0 24,3
VVS-system 252,6 259,9 512,5 209,4 318,8 528,3 -17,1 22,7 3,1
Elsystem 23,3 0,6 23,9 27,8 2,8 30,7 19,5 369,1 28,3
Övriga 87,2 3,3 90,5 86,5 22,2 108,7 -0,8 572,5 20,1

Källa: Bostadssamfundens renoveringsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson 09 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2011, Tabellbilaga 2. Bostadsaktiebolagens reparationer efter byggnadens färdigställandeår 2010–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2011/01/kora_2011_01_2012-09-14_tau_002_sv.html