Tabellbilaga 3. Bostadsaktiebolagens reparationskostaner efter byggnadens färdigställandeår 2010–2011

Bostadsaktiebolagens reparationskostnader efter byggnadens färdigställandeår (mn euro) 2010 2011 Årsförändring 2010-2011 (%)
Radhus Höghus Totalt Radhus Höghus Totalt Totalt
före 1960 11,1 333,1 344,3 4,0 439,6 443,6 28,8
1960-talet 12,4 351,2 364,4 8,1 343,9 351,9 -3,4
1970-talet 78,4 246,8 325,2 40,8 237,3 278,1 -14,5
1980-talet 73,7 60,1 133,8 78,1 88,3 166,4 24,4
1990-talet 15,6 22,9 38,5 28,0 17,8 45,9 19,2
2000-talet 8,3 16,3 24,6 10,3 21,9 32,2 30,9

Källa: Bostadssamfundens renoveringsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson 09 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2011, Tabellbilaga 3. Bostadsaktiebolagens reparationskostaner efter byggnadens färdigställandeår 2010–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2011/01/kora_2011_01_2012-09-14_tau_003_sv.html