Tabellbilaga 2. Entreprenader inom husbyggnadsföretagens reparationsbyggande efter objekt 2012

Företagens entreprenaden efter näringsgren och reparationsobjekt (mn euro) 2012
Byggande av hus (41) Reparationsbyggande 2 580
Bostadsbyggnader 1 200
Övriga byggnader 1 380
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (43) Reparationsbyggande 3 038
Bostadsbyggnader 1 435
Övriga byggnader 1 603
Totalt (41 och 43) Reparationsbyggande 5 618
Bostadsbyggnader 2 636
Övriga byggnader 2 983

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson 09 1734 3633, Atte Lintilä 09 1734 2914, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 4.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2012, Tabellbilaga 2. Entreprenader inom husbyggnadsföretagens reparationsbyggande efter objekt 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2012/02/kora_2012_02_2013-10-04_tau_002_sv.html