Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro

  2012 2013
Byggande av hus (41) Reparationsbyggande 2 580 2 877
Bostadsbyggnader 1 200 1 095
Övriga byggnader 1 380 1 782
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (43) Reparationsbyggande 3 038 3 247
Bostadsbyggnader 1 435 1 770
Övriga byggnader 1 603 1 477
Totalt (41 och 43) Reparationsbyggande 5 618 6 125
Bostadsbyggnader 2 636 2 865
Övriga byggnader 2 983 3 259

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 3.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2013, Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2013/01/kora_2013_01_2014-10-03_tau_002_sv.html