Tabellbilaga 1. Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren, mn euro

  2012 2013 2014
Nybyggnad Byggande av hus 5 286 5 826 6 212
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2 285 2 349 2 037
Totalt 7 571 8 175 8 249
Reparationsbyggande Byggande av hus 2 580 2 877 2 754
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 3 038 3 247 3 881
Totalt 5 618 6 125 6 636
Totalt Byggande av hus 7 866 8 703 8 966
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 5 323 5 596 5 918
Totalt 13 189 14 300 14 884

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2014, Tabellbilaga 1. Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2014/01/kora_2014_01_2015-11-05_tau_001_sv.html