Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro

  2012 2013 2014
Byggande av hus Reparationsbyggande 2 580 2 877 2 754
Bostadsbyggnader 1 200 1 095 1 381
Övriga byggnader 1 380 1 782 1 373
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Reparationsbyggande 3 038 3 247 3 881
Bostadsbyggnader 1 435 1 770 2 297
Övriga byggnader 1 603 1 477 1 585
Totalt Reparationsbyggande 5 618 6 125 6 636
Bostadsbyggnader 2 636 2 865 3 678
Övriga byggnader 2 983 3 259 2 958

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2014, Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2014/01/kora_2014_01_2015-11-05_tau_002_sv.html