Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Byggande av hus Reparationsbyggande 2 580 2 877 2 754 2 824 3 561 4 227
Bostadsbyggnader 1 200 1 095 1 381 1 184 1 546 1 773
Övriga byggnader 1 380 1 782 1 373 1 640 2 015 2 454
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Reparationsbyggande 3 038 3 247 3 881 4 024 4 070 4 659
Bostadsbyggnader 1 435 1 770 2 297 2 089 2 084 2 804
Övriga byggnader 1 603 1 477 1 585 1 935 1 986 1 856
Totalt Reparationsbyggande 5 618 6 125 6 636 6 848 7 631 8 887
Bostadsbyggnader 2 636 2 865 3 678 3 273 3 630 4 577
Övriga byggnader 2 983 3 259 2 958 3 575 4 001 4 310

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2017, Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2017/02/kora_2017_02_2018-12-11_tau_002_sv.html