Finlands officiella statistik

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fortsatt försvagning av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland år 2019
5.2.2020
Enligt de bokslutsprognoser som rapporterats av kommunerna i Fasta Finland försvagades kommunernas sammanlagda verksamhetsbidrag med 1,2 miljarder euro år 2019 jämfört med föregående års bokslut. Till följd av ökningen av statsandelarna, skatteinkomsterna och de finansiella intäkterna försvagades årsbidraget dock mindre än verksamhetsbidraget mätt i euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2019 samlades in från alla 295 kommuner och 133 samkommuner i Fasta Finland.

Nästa offentliggörande:
22.5.2020

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html