Finlands officiella statistik

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,7 procent under januari - mars 2018
25.5.2018
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade under första kvartalet 2018 med 2,7 procent jämfört med första kvartalet året innan. De externa verksamhetsintäkterna ökade med 3,0 procent. Kommunerna fick totalt 6,0 miljarder euro i skatteinkomster och 2,2 miljarder euro i statsandelar. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 4,4 procent och verksamhetsintäkterna med 3,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 70 samkommuner i Fasta Finland.

Nästa offentliggörande:
31.8.2018

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html