Finlands officiella statistik

Lönesummaindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Lönesumman ökade med 2,9 procent under oktober-december jämfört med året innan
13.2.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under oktober - december 2,9 procent större än under motsvarande period året innan. I december ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,2 procent jämfört med föregående år. Under oktober - december året innan ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,5 procent.

Nästa offentliggörande:
13.3.2018

Beskrivning: Lönesummaindexen är index som beskriver den månatliga utvecklingen av lönesumman inom olika näringsgrenar. Lönesumma avser summan av de bruttolöner som företagen betalar ut.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, index, konjunkturväxlingar, löner, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari
12.1.2018
I samband med statistikpublikationen i januari 2018 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/index_sv.html

Dela