Finlands officiella statistik

Avlidna

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,4 år för pojkar och 84,1 år för flickor år 2016
27.10.2017
Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden år 2016 för nyfödda pojkar 78,4 år och för nyfödda flickor 84,1 år. Den förväntade livslängden för pojkar minskade med 0,1 år, medan den var oförändrad för flickor jämfört med år 2015. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.

Nästa offentliggörande:
17.4.2018

Beskrivning: Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsostatistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barndödlighet, befolkning, befolkningsförändringar, dödlighet, förväntat antal levnadsår, perinatal dödlighet, spädbarnsdödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/index_sv.html

Dela