Finlands officiella statistik

Avlidna

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Männen var i genomsnitt 7 år yngre än kvinnorna när de dog
27.4.2018
Enligt Statistikcentralen var antalet dödsfall 53 722 år 2017, vilket är 201 färre än året innan. Männen var i genomsnitt 7 år yngre än kvinnorna när de dog. För tjugo år sedan var skillnaden i den genomsnittliga åldern vid dödsfall 13,3 år. Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,7 år för pojkar och 84,2 år för flickor år 2017.

Nästa offentliggörande:
26.10.2018

Beskrivning: Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsostatistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barndödlighet, befolkning, befolkningsförändringar, dödlighet, förväntat antal levnadsår, perinatal dödlighet, spädbarnsdödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/index_sv.html