Finlands officiella statistik

Avlidna

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet döda ökade från året innan
26.4.2019
Enligt Statistikcentralen var antalet dödsfall 54 527 år 2018, vilket är 805 fler än året innan. Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,9 år för pojkar och 84,3 år för flickor år 2018. Den förväntade livslängden ökade en aning bland både pojkar och flickor jämfört med år 2017.

Nästa offentliggörande:
24.10.2019

Beskrivning: Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsostatistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barndödlighet, befolkning, befolkningsförändringar, dödlighet, förväntat antal levnadsår, perinatal dödlighet, spädbarnsdödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/index_sv.html