Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 3:e kvartalet

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2006, 4:e kvartalet

2006
4:e kvartalet
Offentliggöranden