Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 2:a kvartalet

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2008, 2:a kvartalet

2008
2:a kvartalet
Offentliggöranden