Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2019, 3:e kvartalet

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2009, 1:a kvartalet

2009
1:a kvartalet
Offentliggöranden