Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 2:a kvartalet

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden