Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2019, 3:e kvartalet

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010, 1:a kvartalet

2010
1:a kvartalet
Offentliggöranden