Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2019, 3:e kvartalet

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010, 4:e kvartalet

2010
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter