Finlands officiella statistik

Köttproduktion

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Köttproduktion
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om slaktkropparna per styck och per kilo, medelslaktvikter och producentpriser. Statistiken baserar sig på data som samlas in månadsvis från slakterierna och på nötkreatursregistret. Årsstatistiken baserar sig dessutom på information som samlas in från odlare samt på uppskattningar gällande slakter som skett på lantgårdarna
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: slakterier, slakt, köttproduktion, nötkött, svinkött, fårkött, fjäderfäkött, broilerkött, kalkonkött, producentpriser, lantgårdar, lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Köttproduktion [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/litu/index_sv.html