Finlands officiella statistik

Kreditinstitutens bokslut

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 616 miljoner euro under andra kvartalet år 2019
11.10.2019
Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under andra kvartalet år 2019 till 1069 miljoner euro och rörelsevinsten till 616 miljoner euro. Banksektorn i Finland visade en tillväxt till följd av ett betydande företagsarrangemang under fjärde kvartalet 2018, vilket gör att uppgifterna inte till alla delar är jämförbara. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Nästa offentliggörande:
18.12.2019

Beskrivning: Statistikcentralen har gett ut enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på finansministeriets förordning om alla kreditinstitut från och med materialet för år 1995. Kreditinstituten har indelats i inhemska affärsbanker, andelsbanker, sparbanker, övriga inhemska kreditinstitut, utländska bankers filialkontor i Finland och övriga utländska kreditinstitut i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: balansräkningar, banker, bokslut, finansinstitut, kreditinstitut, lönsamhet, resultaträkningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Källmaterialet i statistiken över kreditinstitut ändras fr.om. början av år 2014
3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/index_sv.html