Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro

  År/kvartal
2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3
Tillgånger S1 Totala ekonomin -21 143 -504 -5 894 -6 274 -12 433
S11 Icke-finansiella företag -7 294 -5 604 -8 471 -8 513 -7 841
S121 Centralbanken -5 029 3 231 -1 939 -1 084 -6 817
S122 Övriga monetära finansinstitut 228 808 4 684 2 179 7 301
S123 Penningmarknadsfonder -14 125 -37 -183 378
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 2 296 609 1 823 1 850 394
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 711 394 24 878 804
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 118 1 357 32 -1 105 -507
S1311 Staten -11 426 -3 065 -1 862 -3 047 -4 497
S1313 Lokalförvaltning 10 2 6 11 7
S1314 Socialskyddsfonder -968 1 321 -19 2 562 -1 676
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 224 317 -135 180 20
Skulder S1 Totala ekonomin -19 705 -4 495 1 494 -3 651 -12 976
S11 Icke-finansiella företag -5 043 -5 471 -2 023 -4 868 -6 161
S121 Centralbanken 63 -722 55 -314 -48
S122 Övriga monetära finansinstitut -4 032 5 114 5 214 4 686 99
S123 Penningmarknadsfonder -40 30 21 -1 -16
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -247 565 113 888 -1 136
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -684 435 676 314 702
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 18 63 64 -116 40
S1311 Staten -8 369 -2 564 -305 -3 118 -3 727
S1313 Lokalförvaltning 7 -174 -20 2 4
S1314 Socialskyddsfonder -1 386 -1 781 -2 302 -1 126 -2 733
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 9 9      
Netto S1 Totala ekonomin -1 438 3 991 -7 387 -2 623 543
S11 Icke-finansiella företag -2 251 -134 -6 448 -3 645 -1 680
S121 Centralbanken -5 092 3 953 -1 995 -770 -6 768
S122 Övriga monetära finansinstitut 4 261 -4 307 -529 -2 507 7 203
S123 Penningmarknadsfonder 26 95 -59 -183 394
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 2 543 44 1 711 962 1 531
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 395 -41 -652 563 102
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 100 1 294 -32 -989 -547
S1311 Staten -3 057 -501 -1 557 71 -770
S1313 Lokalförvaltning 3 176 26 8 2
S1314 Socialskyddsfonder 418 3 102 2 283 3 688 1 057
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 216 309 -135 180 20
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2014, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tau_002_sv.html