Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, juli

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt -3 571 -16 241 -7 205 -10 162 14 237 -19 713
1. Direktinvesteringar 505 462 -1 721 2 717 5 212 -5 652
2. Portföljinvesteringar 1 077 670 -483 -1 109 -98 2 526
3. Övriga investeringar 2 305 -7 156 3 394 -5 650 18 108 -8 247
4. Finansiella derivat -7 304 -10 200 -8 324 -6 303 -9 017 -8 331
5. Valutareserv -155 -16 -70 183 31 -9
Skulder Totalt -3 458 -16 983 -4 852 -13 659 16 596 -18 149
1. Direktinvesteringar 1 314 319 1 029 1 043 9 498 -1 691
2. Portföljinvesteringar -1 296 -232 3 037 -2 221 -2 255 -1 862
3. Övriga investeringar 3 677 -6 831 -1 072 -6 109 17 714 -7 422
4. Finansiella derivat -7 153 -10 239 -7 846 -6 371 -8 361 -7 174
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/02/mata_2015_02_2015-04-15_tau_003_sv.html