Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, juli

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/03 2015/04
1. Bytesbalans -3 826 -2 621 -362 -802
1.1 Varor 679 1 862 142 711
1.2 Tjänster -1 452 -1 213 -168 -68
1.3 Primära inkomster -541 -1 272 -142 -1 250
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -1 998 -194 -195
2. Kapitalbalans 202 214 17 13
3. Finansiell balans -9 254 -4 184 -944 -2 526
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -11 054 -1 079 -253
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 9 868 -3 569 -270
3.3 Övriga investeringar -178 528 3 953 -1 135
3.4 Finansiella derivat -727 -3 312 -116 -834
3.5 Valutareserv -207 -213 -132 -35
4. Restpost -5 630 -1 777 -599 -1 738
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/04/mata_2015_04_2015-06-15_tau_004_sv.html