Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, juli

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2017, miljoner euro

  År 2016 12 mån. glidande summa 2016/12 2017/01
1. Bytesbalans -2 290 -2 132 -562 22
1.1 Varor 582 967 -209 130
1.2 Tjänster -2 669 -2 767 -267 -179
1.3 Primära inkomster 1 747 1 619 183 163
1.4 Sekundära inkomster -1 951 -1 951 -269 -92
2. Kapitalbalans 175 175 15 15
3. Finansiell balans -5 159 7 690 6 067 11 827
3.1 Direktinvesteringar 20 539 12 008 1 049 1 302
3.2 Portföljinvesteringar -6 555 14 929 524 8 603
3.3 Övriga investeringar -18 582 -22 580 5 161 -351
3.4 Finansiella derivat -1 098 2 531 -688 2 277
3.5 Valutareserv 538 801 21 -4
4. Restpost -3 044 9 646 6 615 11 790
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2017, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/01/mata_2017_01_2017-03-15_tau_004_sv.html