Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Betalningsbalans och utlandsställning 2017, augusti

2017
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor