Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigerad 16.5.2018)

Korrigerad 16.5.2018. Den korrigerade siffran är markerad med rött
  2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
1. Bytesbalans 606 459 293 379 252 -144
1.1 Varor 264 157 -3 247 90 255
1.2 Tjänster -19 2 14 -98 -97 -99
1.3 Primära inkomster 534 478 454 400 436 -120
1.4 Sekundära inkomster -173 -178 -172 -170 -177 -179
2. Kapitalbalans 17 18 17 17 18 18
3. Finansiell balans -4635 -4295 5331 664 -942 -1463
3.1 Direktinvesteringar -991 -1467 -1154 -1347 -1262 -1204
3.2 Portföljinvesteringar 352 -481 -2310 1804 -500 -3758
3.3 Övriga investeringar -2649 -1979 9186 -1149 -185 4123
3.4 Finansiella derivat -1276 -421 -345 1359 1022 -645
3.5 Valutareserv -71 53 -47 -2 -17 20
4. Restpost 5258 4772 -5021 269 -1212 -1337
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2018, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigerad 16.5.2018) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/03/mata_2018_03_2018-05-15_tau_001_sv.html