Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Marknaden för lantbruksprodukter är stabil jämfört med de senaste åren
16.11.2020
Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 0,6 procent under tredje kvartalet. Priset på vegetabilieprodukter sjönk i genomsnitt med 0,4 procent medan priset på animalieprodukter sjönk med 0,6 procent. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 0,1 procent. Odlaren fick drygt sju procent mindre betalt för spannmål än för ett år sedan. Priset på kött steg med i genomsnitt 0,4 procent och mjölkpriset var oförändrat. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med år 2015.

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Producentprisindex för lantbruk har reviderats
15.5.2018
Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html