Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2005, 3:e kvartalet

2005
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor