Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2007, 3:e kvartalet

2007
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter