Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet

2012
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik