Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik