Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet

2018
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik