Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet

2018
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik