Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 4:e kvartalet

2019
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik