Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring

Index och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 05.07.2013 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 4/2012 0,0 0,2 -0,1
Köp av gamla bostäder 4/2012 -0,1 0,1 -0,2

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring

Index och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 05.07.2013 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 4/2012 3,1 3,2 -0,1
Köp av gamla bostäder 4/2012 2,3 2,6 -0,2

Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 1:a kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2013/01/oahi_2013_01_2013-07-05_rev_001_sv.html