Statistiken Prisindex för ägarboende läggs ned

Publiceringen av statistiken Prisindex för ägarboende upphör. Statistiken utkommer sista gången 4.4.2018 då uppgifterna om sista kvartalet år 2017 publiceras. I fortsättningen finns motsvarande uppgifter på Eurostats webbplats: http://ec.europa.eu/eurostat/web/housing-price-statistics


Senast uppdaterad 4.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/oahi_2018-04-04_uut_001_sv.html