Finlands officiella statistik

Vuxenutbildning vid läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Anordnande av yrkesinriktad tilläggsutbildning och arbetskraftsutbildning minskade år 2018
12.12.2019
Korrigering 18.12.2019. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Nästa offentliggörande:
10.12.2020

Beskrivning: Statistiken över vuxenutbildning omfattar uppgifter om vuxenutbildningen vid allmänbildande läroanstalter, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och sommaruniversitet. De allmänbildande läroanstalterna omfattar också studiecentralerna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, studerande, utbildning, vuxenutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/index_sv.html