Finlands officiella statistik

Vuxenutbildning vid läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen minskade år 2017
12.12.2018
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik minskade läroanstalternas anordnande av utbildning som inte leder till examen år 2017. År 2017 anordnades drygt 5 miljoner timmar utbildning, över 12 procent mindre än året innan. Också antalet deltagare (bruttoantalet studerande) minskade till omkring 2 miljoner, vilket är 7 procent mindre än året innan.

Nästa offentliggörande:
12.12.2019

Beskrivning: Statistiken över vuxenutbildning omfattar uppgifter om vuxenutbildningen vid allmänbildande läroanstalter, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och sommaruniversitet. De allmänbildande läroanstalterna omfattar också studiecentralerna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, studerande, utbildning, vuxenutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/index_sv.html