Tabellbilaga 11. Barnfamiljer efter antalet barn under 18 år och familjetyp 31.12.2017

Barn
under
18 år
Familjetyp
Totalt Två-
könade
äkta
par
En-
könade
äkta
par
Regis-
trerat
partner-
skap
Sambor Mor
med
barn
Far
med
barn
Totalt 566 242 329 864 388 345 111 065 106 939 17 641
1 241 709 115 602 219 171 54 989 58 896 11 832
2 220 116 139 099 124 139 42 030 34 113 4 611
3 75 326 52 944 38 32 11 051 10 289 972
4 18 409 13 334 6 2 2 274 2 627 166
5 5 493 4 210 - 1 552 689 41
6 2 289 1 950 1 - 121 209 8
7 1 235 1 118 - - 32 77 8
8 751 709 - - 12 28 2
9 476 461 - - 4 10 1
10 262 262 - - - - -
11 117 116 - - - 1 -
12 41 41 - - - - -
13 12 12 - - - - -
14 3 3 - - - - -
15 - - - - - - -
16 3 3 - - - - -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 11. Barnfamiljer efter antalet barn under 18 år och familjetyp 31.12.2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_011_sv.html