Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 1.6.2012

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 227 000 pakkokeinoa vuonna 2011

Tilastokeskuksen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 227 000 pakkokeinoa vuonna 2011. Määrä oli 12 000 edellisvuotta enemmän. Pakkokeinoista runsas kolmannes oli päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muut pakkokeinolajit liittyivät lähes aina syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimiseen tai rikosprosessin turvaamiseen.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2011

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2011

Päihtyneenä säilöön otettujen määrä näyttää viime vuosina kääntyneen laskuun. Niitä ilmeni 78 000 vuonna 2011, kun edellisvuoden vastaava luku oli 80 000. Päihtyneen säilöönoton lisäksi muita keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko. Kiinniottoja suoritettiin 32 000, tuhat edellisvuotta enemmän. Pidätysten määrä oli 11 000, hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä lisääntyi kaksi prosenttia vuodesta 2010, niitä tehtiin 33 000. Takavarikkoja ja niiden yhteydessä mahdollisesti suoritettuja kotietsintöjä tehtiin 44 000, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 12 000. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrä vuonna 2011 oli 8 300. Muissa pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi. Naisiin kohdistettiin 28 000 pakkokeinoa eli 12 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa.


Lähde: Pakkokeinot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2011/pkei_2011_2012-06-01_tie_001_fi.html