Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2020, tammikuu

Julkaistu: 14.6.2016

Tietopalvelutoiminnan liikevaihto ylsi tammi-maaliskuussa lähes viidenneksen kasvuun

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia. Lähes kaikki palvelutoimialat kasvoivat vuoden takaisesta. Suurin kasvaja oli tietopalvelutoiminta, jonka liikevaihto ylsi 18,8 prosentin kasvuun vuoden takaisesta. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Tammi-maaliskuussa suurimpia kasvajia palveluiden alatoimialoilla olivat tietopalvelutoiminnan lisäksi työllistämistoiminta (+18,3 %) sekä turvallisuus- ja vartiointiala (+16,3 %). Heikoimmin meni alkuvuonna kustannustoiminnassa (-3,2 %), ohjelmistoalalla (-1,7 %), televiestinnässä (-1,4 %) ja vesiliikenteessä (-0,5 %), joissa kaikissa liikevaihto laski vuoden takaisesta.

Palvelualojen päätoimialoista suotuisimmin kehittyi ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, jonka liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia vuoden takaisesta. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihdon osuus palvelualoista on kolmanneksi suurin, 16 prosenttia. Alan sisällä suotuisimmin kehittyi muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+13,3 %) sekä arkkitehti- ja insinööripalvelut (+12,2 %).

Palvelualojen päätoimialoista heikoimmin kehittyi edelleen kuljetus ja varastointi, jonka liikevaihto supistui 0,3 prosenttia vuoden takaisesta. Kuljetus ja varastointi on painoarvoltaan suurin palvelualoista, liikevaihdolla mitattuna sen osuus on 28 prosenttia. Alan sisällä suotuisasti liikevaihto kehittyi vain maa- ja rautatieliikenteessä (+1,6 %) sekä varastointia ja liikennettä palvelevassa toiminnassa (+1,0 %).


Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (302,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2016/03/plv_2016_03_2016-06-14_tie_001_fi.html