Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.6.2016

Omsättningen inom informationstjänster visade en tillväxt på nästan en femtedel under januari–mars

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,3 procent under januari–mars jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 3,8 procent under samma period. Nästan alla servicenäringsgrenar ökade från året innan. Den största tillväxten visade informationstjänster, vars omsättning ökade med 18,8 procent jämfört med året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (271,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/03/plv_2016_03_2016-06-14_tie_001_sv.html