Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i december
14.2.2020
Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna ökade i december 2019 med 2,1 procent jämfört med december 2018. Produktionen av tjänster dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade under samma period med 0,8 procent. I november 2019 ökade omsättningen med 2,2 procent, medan volymen visade en ökning på 1,2 procent från året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Nästa offentliggörande:
13.3.2020

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, volymindex, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
14.2.2020
I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html