Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti-oktober med 4,8 procent från året innan
14.1.2019
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,8 procent under augusti-oktober jämfört med motsvarande period året innan. En snabbare tillväxt än året innan visade verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+7,0 %), informations- och kommunikationsverksamhet (+6,4 %) samt fastighetsverksamhet (+4,7 %). Ökningen inom annan serviceverksamhet (+2,4 %) var något större än året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
13.2.2019

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari
14.1.2019
I samband med statistikpublikationen i januari 2019 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html