Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i augusti
15.10.2020
Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna minskade i augusti 2020 med 10,8 procent jämfört med augusti 2019. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade under samma period med 8,2 procent. I juli i år visade omsättningen en nedgång på 10,9 procent, medan volymen gick ned med 8,5 procent. Utvecklingen inom servicenäringarna påverkades av den exceptionella situation som orsakats av coronaviruset. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Nästa offentliggörande:
13.11.2020

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, volymindex, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Vid beräkningen av produktionen av tjänster börjar man använda månadsmaterialet gällande producentprisindexet för tjänster
14.4.2020
Vid beräkningen av produktionen av tjänster, dvs.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html