Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) och arbetsgivarsektor år 2008 1)

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Totallöner, euro/månad
Totalt Den privata sektorn Kommunsektorn Staten
Totalt 2 876 2 933 2 644 3 199
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 363 2 944 2 167
B Utvinning av mineral 2 846 2 846 ..
C Tillverkning 3 016 3 017 2 316 ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 381 3 433 3 141
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 689 2 694 2 679
F Byggverksamhet 2 855 2 866 2 275 3 629
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 2 797 2 799 2 196
H Transport och magasinering 2 684 2 671 2 747 4 004
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 152 2 199 1 965
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3 713 3 723 2 867 ..
K Finans- och försäkringsverksamhet 3 549 3 548 ..
L Fastighetsverksamhet 3 047 3 091 2 148
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 291 3 436 2 580 3 413
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 2 292 2 345 2 025 2 471
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 2 995 3 063 2 655 3 227
P Utbildning 3 094 3 019 3 090 3 144
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 2 534 2 401 2 561 2 978
R Kultur, nöje och fritid 2 562 2 789 2 266 2 651
S Annan serviceverksamhet 2 488 2 489 ..
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. .. ..
1) .. Uppgiften är för osäker för att anges
- inga observationer

Källa: Lönestrukturstatistik 2008, Statikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Mika Idman (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2008, Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) och arbetsgivarsektor år 2008 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2010-04-09_tau_001_sv.html