Publicerad: 8.4.2015

Informations- och kommunikationsverksamheten hade de högsta medellönerna år 2013

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medeltalet för heltidsanställda löntagares totallöner 3 284 euro i månaden år 2013. De högsta medellönerna fanns inom informations- och kommunikationsverksamhet (4 124 euro). De lägsta medellönerna fanns däremot inom hotell- och restaurangverksamhet (2 399 euro). Totallönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.


Källa: Lönestrukturstatistik 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (180,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2013/pra_2013_2015-04-08_tie_001_sv.html