Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter utbildningsnivå år 2018

Landskap Totallönerna, euro
Antal Decil 1 Median Decil 9 Genomsnitt
31 Gymnasieutbildning 59 003 2 061 2 977 5 178 3 387
32 Yrkesutbildning 418 408 2 082 2 700 3 916 2 884
33 Yrkesexamen 67 975 2 002 2 625 4 056 2 864
41 Specialyrkesexamen 22 419 2 272 3 160 4 719 3 381
51 Institutnivå 159 707 2 380 3 184 5 049 3 522
61 Yrkesutbildning på högre nivå 21 480 3 222 4 620 6 998 4 928
62 Yrkeshögskoleexamen 216 972 2 381 3 131 4 769 3 401
63 Lägre högskoleexamen 30 353 2 320 3 022 4 781 3 374
71 Högre yrkeshögskoleexamen 16 286 2 736 3 812 5 516 4 008
72 Högre högskoleexamen 227 387 2 874 4 143 6 745 4 573
73 Specialiseringsutbildning för läkare 4 161 5 687 8 005 12 248 8 555
81 Licentiatexamen 3 551 3 383 4 860 7 314 5 235
82 Doktorsexamen 20 984 3 534 4 983 8 155 5 540

Källa: Lönestrukturstatistik 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2018, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter utbildningsnivå år 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2018/pra_2018_2019-09-06_tau_001_sv.html