Finlands officiella statistik

Input-output

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inom livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin de relativt största produktionseffekterna år 2015
5.12.2018
Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik hade näringsgrenen 10_12 Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin de största relativa totaleffekterna på produktionen inom samhällsekonomin i Finland år 2015. Enligt koefficienterna i den inversa matrisen uppgick den totala effekten av ökningen på en miljon euro på produktionen i hela ekonomin till 2,25 miljoner euro år 2015 när det gäller slutanvändningen av näringsgrenens produkter (konsumtionsutgifter + bruttoinvestering + export). De näst största totala effekterna hade näringsgrenarna 01 Jordbruk och jakt samt 16 Tillverkning av trä och varor av trä.

Nästa offentliggörande:
12.12.2019

Beskrivning: Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem. I användningstabellen beskrivs användningen av dessa produkter som mellanprodukter inom olika näringsgrenar och som slutprodukter inom landet och för export. Av beskrivningen framgår också hur kostnaderna fördelas efter näringsgren på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt löner, driftsöverskott och andra poster för förädlingsvärde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, input-output-analys, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktion.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Input-outputstatistiken kompletteras med fastpristabeller
5.12.2018
I input-outputstatistiken från år 2015 publiceras tillgångstabellen till baspris och användningstabellen till mottagarpris också i föregående års priser.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/index_sv.html