Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 19.10.2009

Producentpriserna för tjänster sjönk i juli-september

Korrigerad 18.01.2010. Uppgifter om hyror för affärs- och kontorslokaler har reviderats.De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Producentpriserna för tjänster sjönk med 0,4 procent under det tredje kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Nedgången av priserna påverkades speciellt av att priserna på vägtransporten och sjötransporten av gods gick ned. Priserna på vägtransporten sjönk med 6,4 procent och sjötransporten av gods med 21,8 procent på årsnivå. Nedgången av priserna dämpades av att bl.a. hyror för affärs- och kontorslokaler och arkitekt- och teknisk konsultverksamhet blev dyrare.

Jämfört med det andra kvartalet sjönk producentpriserna för tjänster med 0,4 procent. Prisnedgången påverkades särskilt av att konsulttjänster och hotelltjänster blev billigare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:e kvartalet 2009

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 112,1 -0,4 -0,4
H Transport och magasinering 114,4 0,4 -4,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 95,7 -7,1 -3,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 102,9 0,0 -0,3
L Fastighetsverksamhet 106,8 0,0 1,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 120,9 -1,0 1,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 114,5 -0,3 1,4
S Annan serviceverksamhet 100,6 0,1 -0,9

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande ungefär hälften av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2009, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2009/03/pthi_2009_03_2009-10-19_tie_001_sv.html