Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 24.7.2019

Producentpriserna för tjänster steg med 1,7 procent under april-juni från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 1,7 procent på årsnivå under andra kvartalet år 2019. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,4 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–II/2019

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–II/2019

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 2:a kvartalet 2019

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 105,2 0,4 1,7
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 105,2 0,7 2,6
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,5 0,3 2,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 104,7 0,2 1,8
L FASTIGHETSTJÄNSTER 105,7 0,5 1,7
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,4 0,8 1,6
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,0 -0,1 -1,4
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,7 0,0 5,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 109,5 0,1 3,4
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,4 0,2 0,6
S ANDRA TJÄNSTER 104,7 0,4 1,0

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Juho Ivaska 029 551 3085, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/02/pthi_2019_02_2019-07-24_tie_001_sv.html