Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 104,8 -0,1 0,4
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 107,7 1,1 1,6
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 108,2 0,0 0,9
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 89,1 5,0 7,7
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 95,8 -0,1 -2,4
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 116,6 0,1 3,5
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 88,2 9,6 5,3
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 108,7 0,0 0,6
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 102,6 -0,1 -0,8
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 101,6 13,8 4,5
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 100,2 -3,1 -2,1
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 108,7 3,1 3,2
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 109,4 -0,7 -0,8
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 99,4 -1,8 -1,8
52.24 Tjänster avseende godshantering 96,9 1,0 -1,0
52.29 Andra stödtjänster till transport 110,9 4,3 4,9
53 Postbefordran och kurirtjänster 131,6 1,4 4,9
53.10 Postbefordran via nationella posten 138,0 3,0 7,2
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 107,4 -2,8 -2,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,0 -3,4 -2,8
55 Hotell- och logitjänster 100,9 -12,2 -12,3
56 Bar- och restaurangtjänster 107,8 0,2 1,1
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 102,0 -1,0 -1,2
61 Telekommunikation 94,1 -3,4 -5,4
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 102,9 -1,2 -1,4
63 Informationstjänster 92,8 -0,1 -1,0
L FASTIGHETSTJÄNSTER 103,3 -0,2 0,4
68 Fastighetstjänster 103,3 -0,2 0,4
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 103,4 -0,2 0,4
68.20A Hyror för kontorslokaler 104,0 0,1 0,2
68.20B Hyror för affärslokaler 102,9 -0,4 0,5
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 100,8 -0,7 0,9
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,8 -0,2 0,3
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,1 0,0 1,8
69.10 Juridiska tjänster 113,2 -0,1 1,8
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,5 0,0 1,7
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 107,0 -0,4 0,1
70.2 Företagsrådgivningstjänster 107,0 -0,4 0,1
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 104,2 -0,4 -0,2
71.11 Arkitekttjänster 107,7 0,8 4,1
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 103,9 -0,6 -0,6
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 105,3 1,1 0,7
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 105,2 0,7 0,6
73.1 Reklamtjänster 104,8 0,8 0,4
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar 108,5 0,0 2,6
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,1 0,0 0,4
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 93,0 -0,8 -0,8
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 93,0 -0,8 -0,8
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 105,1 0,4 1,2
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 105,1 0,4 1,2
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 102,2 1,0 0,8
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 107,7 0,7 1,4
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 110,0 0,9 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 106,1 0,6 0,8
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,9 -0,1 0,2
85 Tjänster avseende utbildning 105,9 -0,1 0,2
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 111,5 0,4 3,5
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 111,5 0,4 3,5
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 107,0 -0,2 1,8
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,9 0,0 3,4
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 101,8 -0,5 0,8
S ANDRA TJÄNSTER 105,7 0,3 2,3
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 107,6 -0,1 0,8
96 Andra konsumenttjänster 104,9 0,5 3,2
96.01 Tvätteritjänster 104,2 0,5 3,3
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 106,4 0,5 1,5
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 110,9 0,4 1,7

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/02/pthi_2020_02_2020-07-24_tau_002_sv.html